• HOME
 • Producten en Diensten
 • Onderwijs
 • HR
NOA
Nieuwe mensen, veranderende situaties, innovatieve instrumenten
Online tests, E-Assessments, Trainingen

NOA ondersteunt organisaties en professionals in de sectoren HRM, onderwijs en re-integratie bij vraagstukken rondom in-, door- en uitstroom van medewerkers, studenten en werkzoekenden. Klik in de balk links voor meer informatie over onze Producten en Diensten.

HRM HR Toolkit
Selectie assessment
Employabilityscan
Loopbaanscan
Persoonlijkheidstest
Capaciteitentest

Onderwijs Studiekeuzecheck
Decentrale selectie
Studieloopbaanbegeleiding
Competentietest
Interessetest

Re-integratie Re-integratieassessment
Werkzoekgedrag
Afstand tot de arbeidsmarkt
Taalbeheersing

 • CONTACT
  • NOA
   Jollemanhof 14 A
   1019 GW Amsterdam
   Telefoon 020 5040800
   Fax 020 5040801
   E-mail: info@noa-vu.nl

  • LAATSTE NIEUWS
   • SYMPOSIUM "Gevlucht .... en wat nu?"
    Op donderdag 30 maart 2017 organiseert Stichting NOA een symposium rond het thema Vluchtelingen: wat kunnen we samen doen aan een succesvolle toetreding van erkende vluchtelingen tot de arbeidsmarkt en tot opleidingen?
    Hier leest u meer over dit symposium.
   • PERSOONSPROFIEL SCAN voor VLUCHTELINGEN (PPS-V)
    NOA heeft een nieuw instrument ontwikkeld om vluchtelingen te helpen bij het vinden van geschikt werk. Hier leest u meer over dit product
   • SEMINAR
    Op 1 oktober 2015 heeft NOA het seminar 'Matching en decentrale selectie in het hoger onderwijs' georganiseerd.
    U kunt hier klikken voor meer informatie en een overzicht
    van de presentaties.
   • DECENTRALE SELECTIE
    NOA wordt steeds vaker ingeschakeld bij decentrale selectievraagstukken. Wilt u weten wat NOA hierin voor u kan betekenen? Klik hier voor meer informatie.
   • KLANTTEVREDENHEID
    NOA krijgt een gemiddeld
    rapportcijfer van 8,0 van haar klanten!
    Lees meer over de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek.